Odstúpenie od zmluvy

Tovar je možné vrátiť do 14 dní po doručení zásielky bez udania dôvodu.

Tovar nesmie byť poškodený. Musí byť kompletný, v pôvodnom stave (vrátane príslušenstva a dokumentácie), nesmie niesť známky opotrebenia a používania. K tovaru priloží kupujúci formulár na odstúpenie od zmluvy, ak sa s predávajúcim nedohodnú inak. Zásielka musí byť dôkladne zabalená tak, aby nemohlo dôjsť počas prepravy k znehodnoteniu tovaru.

Kupujúci napíše číslo účtu e-mailom a predávajúci vyplatí kúpnu cenu prevodným príkazom najneskôr do 14 dní po prijatí vráteného tovaru. 

Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník. 

Zásielka nemôže byť prijatá, ak bude poslaná na dobierku!

Tovar zasiela kupujúci na adresu:

VITAZENIT
Slovenská 2
940 01 Nové Zámky
Slovensko

Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť TU.