Sedatif 60 tabliet

 
 
ŠÚKL:  58705

Kombinácia zložiek v homeopatickom lieku pôsobí pri úzkostných stavoch, precitlivenosti, podráždenosti a poruchách spánku.

Dostupnosť DODACIA DOBA: 1 DEŇ DPD, 2 DNI POŠTA
€5,20    
Značka Boiron
Kategória Lieky registrované v ŠÚKL - podľa abecedy
 
Písomná informácia pre používateľa
SÉDATIF PC
tablety
Homeopatický liek
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
- Ak sa do 2 týždňov nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je SÉDATIF PC a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete SÉDATIF PC
3. Ako užívať SÉDATIF PC
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať SÉDATIF PC
6. Obsah balenia a ďalšie informácie
‌1. Čo je SÉDATIF PC a na čo sa používa
 
SÉDATIF PC je homeopatický liek, tradične používaný pri úzkostných stavoch, precitlivenosti, podráždenosti a poruchách spánku.
Ak sa do 2 týždňov nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete SÉDATIF PC
 
Nepoužívajte SÉDATIF PC
- ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
Upozornenia a opatrenia
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím lieku.
Iné lieky a SÉDATIF PC
Žiadne interakcie nie sú známe.
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
SÉDATIF PC a jedlo a nápoje
Vzájomné pôsobenie pri súčasnom podávaní lieku Sédatif PC, jedla a nápojov nebolo zistené.
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Nebol zistený žiadny vplyv pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.
SÉDATIF PC obsahuje laktózu.
‌3. Ako užívať SÉDATIF PC
 
Na perorálne použitie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika.
Odporúčaná dávka: 2 tablety 3 krát denne.
Ak je to potrebné, dávky sa môžu opakovat' častejšie. Pri poruchách spánku je potrebné užit liek už počas dňa a večer pred spanim.
Nechať' voľne rozpustiť v ústach alebo v malom množstve vody a vypiť.
Ak užijete viac SÉDATIF PC, ako máte
Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.
Ak zabudnete užiť SÉDATIF PC
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, alebo lekárnika.
‌4. Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára,alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
‌5. Ako uchovávať SÉDATIF PC
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote od 15°C do 25°C.
Chráňte pred svetlom.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo SÉDATIF PC obsahuje
- Liečivá:
1 tableta (250 mg) obsahuje:
Aconitum napellus (prilbica modrá).......... 6 CH
Belladonna (ľuľkovec zlomocný).............. 6 CH
Calendula officinalis (nechtík lekársky) ... 6 CH
Chelidonium majus (lastovičník väčší)...... 6 CH
Jequirity (Abrus precatorius)..................... 6 CH
Viburnum opulus (kalina obyčajná).......... 6 CH
aa 0.05 mg
- Ďalšie zložky sú laktóza, magnéziumstearát a sodná soľ karamelózy.
Ako vyzerá SÉDATIF PC a obsah balenia
Papierová škatuľa s obsahom 60 tabliet, PVC/Al blister a písomná informácia pre používateľa.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
BOIRON
2 avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 Messimy
FRANCÚZSKO
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
Slovenská republika
BOIRON SK, s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
SK-841 04 Bratislava
Tel: + 00421 2 59 201 811
e- mail: boiron@boiron.sk
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2014.
Hmotnosť 0.08 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: