Paragrippe 60 tabliet

 
 
ŠÚKL:  97942
Podporný homeopatický liek pri začínajúcich a rozvinutých formách chrípkového ochorenia.
Dostupnosť DODACIA DOBA: 1 DEŇ DPD, 2 DNI POŠTA
€4,40    
Značka Boiron
Kategória Lieky registrované v ŠÚKL - podľa abecedy
 
Písomná informácia pre používateľa
PARAGRIPPE
tablety
Homeopatický liek
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek,pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
- Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je PARAGRIPPE a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete PARAGRIPPE
3. Ako užívať PARAGRIPPE
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať PARAGRIPPE
6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
‌1. Čo je PARAGRIPPE a na čo sa používa
 
PARAGRIPPE je homeopatický liek, ktorý sa tradične používa pri podpornej liečbe začínajúcich a rozvinutých foriem chrípkového ochorenia a na liečbu jeho symptómov ako sú bolesti hlavy, horúčka a podobne.
 
‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete PARAGRIPPE
 
Nepoužívajte PARAGRIPPE
-ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
Upozornenia a opatrenia
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím lieku.
Ak príznaky trvajú dlhšie ako 3 dni alebo sa zhoršia, je nutné vyhľadať lekára.
Iné lieky a PARAGRIPPE
Žiadne interakcie nie sú známe.
Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
PARAGRIPPE a jedlo a nápoje
Vzájomné pôsobenie pri súčasnom podávaní lieku PARAGRIPPE, jedla a nápojov nebolo zistené .
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Nebol zistený žiadny vplyv pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.
PARAGRIPPE obsahuje sacharózu a laktózu.
 
‌3. Ako užívať PARAGRIPPE
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika.
Odporúčaná dávka :
Dospelí a deti: 2 tablety pri prvých príznakoch nechať voľne rozpustiť v ústach.
Opakovať každú 1 až 2 hodiny.
Predlžovať intervaly podávania v závislosti od zlepšenia stavu.
Deti do 1 roka ( dojčatá ): Tento liek je možné podať rozpustený v troške vody.
Ak užijete viac PARAGRIPPE, ako máte
Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.
Ak zabudnete užiť PARAGRIPPE
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Ak prestanete užívať PARAGRIPPE
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
‌4. Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára,alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
‌5. Ako uchovávať PARAGRIPPE
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom.
Nepoužitý liek vráťte do lekárne.
Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo PARAGRIPPE obsahuje
- Liečivá:
1 tableta (300 mg) obsahuje:
Arnica montana (arnika horská) 4CH.....................................................0,6 mg
Belladonna (ľulkovec zlomocný) 4CH ..................................................0,6 mg
Eupatorium perfoliatum (konopáč prerastenolistý) 4CH.......................0,6 mg
Gelsemium sempervirens (jazmínovec vždyzelený) 4CH......................0,6 mg
Sulfur (sublimovaná síra) 5CH................................................................0,6 mg
- Ďalšie zložky sú sacharóza, laktóza a magnéziumstearát
Ako vyzerá PARAGRIPPE a obsah balenia
Papierová škatuľa s obsahom 60 tabliet, Al/ PVC blister a písomná informácia pre používateľa.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
BOIRON
2 avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 Messimy
FRANCÚZSKO
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
Slovenská republika
BOIRON SK, s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
SK-841 04 Bratislava
Tel: + 00421 2 59 201 811
e- mail: boiron@boiron.sk
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2015.
Hmotnosť 0.06 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: