Oscillococcinum 6 dávok

 
 
ŠÚKL:  96704
Oscillococcinum je homeopatický liek, tradične používaný pri liečbe chrípkových stavov (horúčka, prechladnutie, bolesti).
Dostupnosť DODACIA DOBA: 1 DEŇ DPD, 2 DNI POŠTA
€7,50    
Značka Boiron
Kategória Lieky registrované v ŠÚKL - podľa abecedy
 
OSCILLOCOCCINUM
pilulky v jednodávkovom obale
Homeopatický liek
Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200K
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
- Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je Oscillococcinum a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Oscillococcinum
3. Ako užívať Oscillococcinum
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Oscillococcinum
6. Obsah balenia a ďalšie informácie
‌1. Čo je Oscillococcinum a na čo sa používa
 
Oscillococcinum je homeopatický liek, tradične používaný pri liečbe chrípkových stavov
(horúčka, prechladnutie, bolesti).
Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Oscillococcinum
 
Nepoužívajte Oscillococcinum
- ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
Upozornenia a opatrenia
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím lieku.
Iné lieky a Oscillococcinum
Žiadne interakcie nie sú známe.
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali , či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Oscillococcinum a jedlo a nápoje
Vzájomné pôsobenie pri súčasnom podávaní jedla a nápojov nebolo zistené.
Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Nebol zistený žiadny vplyv pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.
Oscillococcinum obsahuje laktózu a sacharózu.
‌3. Ako užívať Oscillococcinum
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Odporúčaná dávka musí byť upravená v závislosti na vývoji ochorenia:
- V čase zvýšeného výskytu chrípkových ochorení: 1 dávka 1 krát týždenne.
- Pri prvých príznakoch chrípkového stavu: 1 dávka čo najskôr. Následne zopakovať ešte 2-3 krát v šesťhodinovom intervale.
- V rozvinutom štádiu chrípkového stavu: 1 dávka ráno a večer po dobu 1-3 dní.
Obsah 1 dávky (predstavuje 1 celá tubička piluliek) sa nechá voľne rozpustiť pod jazykom. U dojčiat je možné dávku rozpustiť v malom množstve vody a podať v dojčenskej fľaši. Oscillococcinum sa podáva najlepšie nalačno s odstupom medzi jedlami alebo s určitým časovým odstupom od hlavných jedál, (1/4 hodiny pred jedlom, alebo 1 hodinu po jedle).
Oscillococcinum je tým účinnejšie a nástup jeho účinku je tým rýchlejší, čím skôr je podané.
Dávkovanie je rovnaké pre všetky vekové kategórie vrátane tehotných žien a detí.
Ak užijete viac Oscillococcina, ako máte
Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.
Ak zabudnete užiť Oscillococcinum
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, alebo lekárnika.
‌4. Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.
Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
‌5. Ako uchovávať Oscillococcinum
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25°C.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po Dátum exspirácie.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Oscillococcinum obsahuje
- Liečivo:
Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K (0,01ml/g)
(extrakt z pečene a srdca kačice Anas barbariae)
- Ďalšie zložky sú sacharóza a laktóza.
Ako vyzerá Oscillococcinum a obsah balenia
Papierová škatuľa s obsahom 3, 6, 12, 18 alebo 30 dávok piluliek v jednodávkovom obale (tuba PP a uzáver PE) po 1 g a písomná informácia pre používateľa.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
BOIRON
2 avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 Messimy
FRANCÚZSKO
Výrobcovia
BOIRON
20 rue de la Libération
69110 Sainte Foy-lès-Lyon
FRANCÚZSKO
BOIRON
2 avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 Messimy
FRANCÚZSKO
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
Slovenská republika
BOIRON SK, s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
SK-841 04 Bratislava
Tel: + 00421 2 59 201 811
e- mail: boiron@boiron.sk
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 11/2013.
Hmotnosť 0.06 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: