Mucoplant sirup proti kašlu so skorocelom a medom 100 ml, 3263B

 
 
ŠÚKL:  3263B
Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom je tradičný rastlinný liek. Používa sa na symptomatickú liečbu pri podráždení oblasti ústnej dutiny alebo hltanu s pridruženým suchým kašľom.
Dostupnosť DODACIA DOBA: 1 DEŇ DPD, 2 DNI POŠTA
€3,60    
Značka Dr. Theiss Naturwaren
Kategória Lieky registrované v ŠÚKL - podľa abecedy
 
Písomná informácia pre používateľa
Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom sirup
tekutý extrakt z listov skorocelu kopijovitého
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom
3. Ako užívať Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom
6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
‌1. Čo je Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom a na čo sa používa
 
Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom je tradičný rastlinný liek určený na indikácie overené výhradne dlhodobým používaním.
Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom sa používa na symptomatickú liečbu pri podráždení oblasti ústnej dutiny alebo hltanu s pridruženým suchým kašľom.
 
‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom
 
Neužívajte Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom
- ak ste alergickí na skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata) alebo na rastliny z čeľade skorocelovité alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívaťMucoplant sirup proti kašľuso skorocelom a medom, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
Ak sa v priebehu užívania tohto lieku objaví dýchavičnosť, horúčka alebo žltozelený hustý hlien, konzultujte to so svojim lekárom.
Deti a dospievajúci
Použitie u detí do veku 3 rokov sa neodporúča na základe chýbajúcich údajov o účinnosti a bezpečnosti.
Iné lieky a Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Kvôli nedostatočným údajom sa užívanie počas tehotenstva a dojčenia neodporúča.
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Neuskutočnili sa žiadne štúdie na ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom obsahuje
Tento liek obsahuje malé množstvo etanolu (alkoholu), menej ako 100 mg v dávke pre deti vo veku od 6 do 12 rokov.
Okrem toho obsahuje invertný cukrový sirup (zmes glukózy a fruktózy). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
Tento liek obsahuje 0,0639 mmol draslíka v 5 ml. Toto je potrebné zohľadniť u pacientov so zníženou funkciou obličiek a pacientov s kontrolovaným príjmom draslíka.
 
‌3. Ako užívať Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom
 
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Dospievajúci vo veku 12-18 rokov, dospelí a starší pacienti užívajú 4 až 6 dávok (každá asi 15 ml) počas dňa v rovnakých intervaloch.
Použitie u detí
Deti od 6 do 11 rokov 4 až 6 dávok (každá asi 5 ml) v rovnakých intervaloch.
Deti od 3 do 5 rokov 4-6 dávok (každá asi 2,5 ml ) v rovnakých intervaloch.
U detí do troch rokov sa užívanie neodporúča (pozri časť 4.4.)
Pre správne dávkovanie použite priloženú odmerku.
Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom sa môže podávať nezriedený.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
Dĺžka užívania tohto lieku
Ak príznaky ochorenia pri užívaní tohto lieku pretrvávajú dlhšie ako týždeň, je potrebné konzultovať to s lekárom.
Ak užijete viac Mucoplant sirupu proti kašľu so skorocelom a medom, ako máte
Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania.
Ak ste užili viacMucoplant sirupu proti kašľu so skorocelom a medom ako ste mali, konzultujte to s lekárom alebo lekárnikom.
Ak zabudnete užiť Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom
Neužívajte dvojnásobnú dávku, ale pokračujte užitím až vašej ďalšej dávky. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
‌4. Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Doposiaľ nie sú známe vedľajšie účinky.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
‌5. Ako uchovávať Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na dne škatuľky a na fľaštičke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom pri teplote do 25 °C.
Po prvom otvorení spotrebujte tento liek do 1 mesiaca.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom obsahuje
- Liečivo je tekutý extrakt z listov skorocelu kopijovitého (0,9-1,1:1) Plantago lanceolata folium L. s.l.
Extrakčné činidlo: etanol 20 % (m/m)
-Pomocné látky:
sirup z repného cukru, invertný cukrový sirup, čistená voda, med, sorbát draselný,
silica mäty piepornej.
Hmotnosť 0.2 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: