Florsalmin kvapky 50 ml

 
 
ŠÚKL:  93779
Liek je zriedený vodno-alkoholový extrakt zo šalvie lekárskej s protizápalovým a protimikrobiálnym účinkom. Liek sa používa pri zápalových ochoreniach ústnej dutiny, ďasien a hltana, ako podporná liečba pri angíne a po chirurgických výkonoch v ústnej dutine, na potlačenie zápachu z úst. Vnútorne sa používa na podpornú liečbu zvýšeného potenia rôzneho pôvodu pri poruchách rovnováhy v oblasti vegetatívneho nervstva, stresovej záťaži, obezite, zvýšenej činnosti štítnej žľazy a v období prechodu u žien, kde je nevhodná hormonálna liečba.
Dostupnosť DODACIA DOBA: 1 DEŇ DPD, 2 DNI POŠTA
€2,80    
Značka Zentiva
Kategória Lieky registrované v ŠÚKL - podľa abecedy
 
Písomná informácia pre používateľa
FLORSALMIN
kvapky
tinktúra zo šalvie lekárskej
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
- Ak sa do niekoľkých dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je FLORSALMIN a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete FLORSALMIN
3. Ako používať FLORSALMIN
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať FLORSALMIN
6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
‌1. Čo je FLORSALMIN a na čo sa používa
 
FLORSALMIN je zriedený vodno-alkoholový extrakt zo šalvie lekárskej s protizápalovým a protimikrobiálnym účinkom.
Liek sa používa pri zápalových ochoreniach ústnej dutiny, ďasien a hltana, ako podporná liečba pri angíne a po chirurgických výkonoch v ústnej dutine, na potlačenie zápachu z úst.
Vnútorne sa používa na podpornú liečbu zvýšeného potenia rôzneho pôvodu pri poruchách rovnováhy v oblasti vegetatívneho nervstva, stresovej záťaži, obezite, zvýšenej činnosti štítnej žľazy a v období prechodu u žien, kde je nevhodná hormonálna liečba.
Liek môžu užívať dospelí, dospievajúci aj deti.
 
‌2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako použijete FLORSALMIN
 
Nepoužívajte FLORSALMIN
- ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
Upozornenia a opatrenia
Liek obsahuje alkohol.
Iné lieky a FLORSALMIN
Interakcie nie sú známe.
O vhodnosti súbežného užívania lieku FLORSALMIN s inými liekmi sa poraďte s lekárom.
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Liek sa môže používať v tehotenstve a počas dojčenia.
Vedenie vozidel a obsluha strojov
Florsalmin nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
‌3. Ako používať FLORSALMIN
 
Ak lekár neodporučí inak, liek sa používa na kloktanie alebo vyplachovanie ústnej dutiny 3 a viackrát denne so zriedeným roztokom (1/2 čajovej lyžičky=2,5ml do 150 ml teplej vody).
Nepoužívať pred jedlom.
Liek používajte do vymiznutia príznakov.
Vnútorne 3-krát denne 6 až 9 kvapiek lieku zapiť trochou tekutiny. Dávkovanie je možné zvýšiť až na 3-krát denne 18 kvapiek.
Ak užijete viac lieku FLORSALMIN, ako máte
Pri predávkovaní alebo náhodnom užití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.
Ak zabudnete užiť FLORSALMIN
Vynechanie dávky môže spôsobiť návrat príznakov ochorenia.
Ak prestanete užívať FLORSALMIN
Predčasné ukončenie liečby môže spôsobiť návrat príznakov ochorenia.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
‌4. Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
V ojedinelých prípadoch sa počas užívania lieku môže dostaviť suchosť alebo pálenie sliznice.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
‌5. Ako uchovávať FLORSALMIN
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte liek v suchých, dobre vetrateľných priestoroch., pri teplote 15 °C až 25 °C, chránený pred vlhkom a svetlom.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo FLORSALMIN obsahuje
Liečivo je tinktúra zo šalvie lekárskej (1 : 6,6).
Pomocné látky sú 60 % etanol (alkohol), čistená voda.
Ako vyzerá FLORSALMIN a obsah balenia
FLORSALMIN je kvapalina zelenohnedej až hnedej farby silnej aromatickej vône, korenisto nahorklej až zvieravej chuti.
Veľkosť balenia: 50 ml
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Zentiva a.s.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Slovensko
Výrobca
Saneca Pharmaceuticals a.s.
Nitrianska 100
920 27 Hlohovec
Slovensko
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2014.
 
 
Hmotnosť 0.15 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: